معجم الصحابة

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن قانع بغدادی، عبد الباقی - محقق:قوتلای، خلیل ابراهیم

تعداد صفحات : 15ج.

موضوعات مرتبط : صحابه - صحابه - احادیث

کتاب "معجم الصحابة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان