تتمة الأعلام للزرکلي

زبان : عربی

ناشر : دار ابن حزم

سایر نویسندگان : نويسنده:یوسف، محمد خیر

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : اسلام ‏-‏ سرگذشت نامه و کتاب شناسى - خاور شناسان - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - کشورهای عربی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی

کتاب "تتمة الأعلام للزرکلي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان