الکواکب السائرة بأعیان المئة العاشرة

زبان : عربی

ناشر : دار الآفاق الجديدة

سایر نویسندگان : محقق:جبور، جبراییل سلیمان - نويسنده:غزی، محمد بن محمد (نجم‌الدین)

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : دانشمندان اسلامی - قرن 10ق. - سرگذشت نامه - کشورهای اسلامی - شاهان و فرمان روایان - کشورهای اسلامی - قرن 10ق. - سرگذشت نامه - کشورهای عربی - قرن 10ق. - سرگذشت نامه