تاریخ نگارش‌های عربی

زبان : فارسی

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات

سایر نویسندگان : نويسنده:سزگین، فواد - بکوشش :خانه کتاب - مترجم:فیروز آبادی، سعید - مترجم:ارزنده، مهران - مترجم:مؤسسه نشر فهرستگان - مترجم:جهانداری، کیکاووس - مترجم:شادفر، شیرین - ویراستار:رحیمی ریسه، احمد رضا

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - تمدن عربی - ماخذ - کتاب شناسی - تمدن عربی - نسخه‏های خطی - فهرست‏ها - نسخه‎های خطی عربی - فهرست‏ها - کشور های اسلامی - تاریخ - ماخذ - کتاب شناسی - کشورهای اسلامی - تاریخ - نسخه‏های خطی - فهرست‏ها

کتاب "تاریخ نگارش‌های عربی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان