تاریخ حکماء الاسلام

زبان : عربی

ناشر : مطبعة الترقي

سایر نویسندگان : نويسنده:بیهقی، علی بن زید - محقق:کرد علی، محمد

تعداد صفحات : 204ص.

موضوعات مرتبط : فلسفه اسلامی - سرگذشت نامه و کتاب شناسی - فیلسوفان اسلامی - سرگذشت نامه

کتاب "تاریخ حکماء الاسلام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان