طبقات الأطباء و الحکماء

زبان : عربی

ناشر : المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌جلجل، سلیمان بن حسان - محقق:سید، فواد

تعداد صفحات : مح، 138، 10ص.

موضوعات مرتبط : پزشکان - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکان اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکان یونانی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - فیلسوفان اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - فیلسوفان یونانی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "طبقات الأطباء و الحکماء" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان