الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر

زبان : عربی

ناشر : دار ابن حزم

سایر نویسندگان : تحقیق و مقدمه:نافع، فاطمه - نويسنده:فاسی فهری، عبدالله بن محمد

تعداد صفحات : 382ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان