الذخائر الشرقیة

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:عواد، کورکیس - تقدیم و ضبط و تعلیق:عطیه، جلیل

تعداد صفحات : 7ج.

موضوعات مرتبط : عراق - فهرست‏ها - کتاب‏های چاپی عربی - فهرست‏ها

کتاب "الذخائر الشرقیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان