أعلام مالقة

زبان : عربی

ناشر : دار الأمان

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌عسکر، محمد بن علی - نويسنده:ابن خمیس، محمد بن محمد - مقدمه نويس:ترغی، عبد الله بن مرابط

تعداد صفحات : 432ص.

موضوعات مرتبط : مالاگا - تاریخ - مالاگا - سرگذشت نامه

کتاب "أعلام مالقة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان