تاریخ علماء الأندلس

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن فرضی، عبد الله بن محمد - محقق:معروف، بشار عواد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اندلس - سرگذشت نامه - تاریخ - متون قدیمی تا قرن 14 - مجتهدان و علما - سرگذشت نامه - نویسندگان اسلامی - سرگذشت نامه