جواهر الآداب و ذخائر الشعراء و الکتاب

زبان : عربی

ناشر : جمهوریة العربیة السوریة، وزارة الثقافة، منشورات الهیئة العامة السوریة للکتاب

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌سراج، محمد بن عبدالملک - محقق:قزقزان، محمد حسن

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط :

کتاب "جواهر الآداب و ذخائر الشعراء و الکتاب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان