برزو نامه (بخش کهن)

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : سراينده:کوسج، شمس‌الدین محمد - مقدمه نویس و مصحح:نحوی، اکبر

تعداد صفحات : هشتاد و پنج، 285، 8 ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 8ق. - شعر فارسی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد

کتاب "برزو نامه (بخش کهن)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان