اسکندر نامه (بخش ختا)

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : به کوشش:ذکاوتی قراگزلو، علیرضا - نويسنده:منوچهر خان حکیم

تعداد صفحات : بیست، [337] ص.

موضوعات مرتبط : اسکندر مقدونی، 356 - 323 ق. م. - داستان - افسانه‎ها و قصه‎های ایرانی - داستان‏های فارسی - قرن 11ق. - نثر فارسی - قرن 11ق.

کتاب "اسکندر نامه (بخش ختا)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان