الرحلة المعینیة

زبان : عربی

ناشر : دار السويدي للنشر و التوزيع

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن العتیق، ماء العینین - محقق و مصحح:ظریف، محمد

تعداد صفحات : 395ص.

موضوعات مرتبط : ابن عتیق، ماء العینین، 1887 - 1957م. - سفرها - سفر نامه‎ها - شعر عربی - قرن 14 - عربستان سعودی - سیر و سیاحت - کشورهای عربی - سیر و سیاحت

کتاب "الرحلة المعینیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان