قانون شاهنشاهی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : مصحح:مسعودی آرانی، عبدالله - نويسنده:بدلیسی‏، ادریس بن علی

تعداد صفحات : بیست و دو، 145، 7 ص.

موضوعات مرتبط : پادشاهی - متون قدیمی تا قرن 14 - علوم سیاسی - متون قدیمی تا قرن 14 - کشور داری - جنبه‏های مذهبی - اسلام - کشور داری - متون قدیمی تا قرن 14 - کشور داری - کشورهای اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "قانون شاهنشاهی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان