الرحلة السریة للعقید الروسی عبدالعزیز دولتشین الی الحجاز سنة 1899-1898 م

زبان : عربی

ناشر : الدار العربية للموسوعات

سایر نویسندگان : نويسنده:دولتشین، عبد العزیز

تعداد صفحات : 406ص.

موضوعات مرتبط : حجاز - سیر و سیاحت - دولتشین، عبدالعزیز، 1861م. - سفرها - عربستان سعودی - روسیه - روابط خارجی - عربستان سعودی - سفر نامه‎ها - عربستان سعودی - روابط خارجی - روسیه شوروی - عربستان سعودی - سیر و سیاحت

کتاب "الرحلة السریة للعقید الروسی عبدالعزیز دولتشین الی الحجاز سنة 1899-1898 م" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان