قواعد السلاطین

زبان : فارسی

ناشر : مجلس شورای اسلامی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد

سایر نویسندگان : مصحح:جعفریان، رسول - نويسنده:علوی عاملی، محمد عبدالحسیب بن احمد

تعداد صفحات : 243ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پادشاهی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 12ق. - کشور داری - کشورهای اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "قواعد السلاطین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان