کتاب القصاص و المذکرين

زبان : عربی

ناشر : المکتب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی - محقق:صباغ، محمد بن لطفی

تعداد صفحات : 420ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - قرن 8ق. - ادبیات عربی - متون قدیمی تا قرن 14 - داستان‏های اخلاقی - مجموعه‏ها - قصه گویی - واعظان - وعظ - متون قدیمی تا قرن 14 - کشورهای اسلامی - سرگذشت نامه

کتاب "کتاب القصاص و المذکرين" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان