بستان الواعظین و ریاض السامعین

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الکتب الثقافیة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی - مصحح:بحیری، ایمن عبد الجابر

تعداد صفحات : 367ص.

موضوعات مرتبط : احادیث اخلاقی - قرآن - اخلاق - وعظ - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "بستان الواعظین و ریاض السامعین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان