المجالس المؤیدیة

زبان : عربی

ناشر : دار الأندلس

سایر نویسندگان : نويسنده:موید فی الدین، هبه الله بن موسی - محقق:غالب، مصطفی

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : اندرز نامه‎ها - موید فی‎ الدین، هبه ‎الله بن موسی، - 470ق. - وعظ - وعظ - متون قدیمی تا قرن 14 - وعظ اسماعلیه