مشيخة أبي ‌بکر بن أحمد بن عبدالدائم

زبان : عربی

ناشر : دار البشائر

سایر نویسندگان : محقق:صالح، ابراهیم - نويسنده:برزالی، قاسم بن محمد

تعداد صفحات : 141ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی

کتاب "مشيخة أبي ‌بکر بن أحمد بن عبدالدائم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان