الإستخراج لأحکام الخراج

زبان : عربی

ناشر : بیت الأفکار الدولیة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد - محقق:قیسی، ایاد بن عبداللطیف

تعداد صفحات : 244ص.

موضوعات مرتبط : خراج - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الإستخراج لأحکام الخراج" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان