تاریخ معرة النعمان

زبان : عربی

ناشر : جمهوریة العربیة السوریة، منشورات وزارة الثقافة

سایر نویسندگان : محقق:کحاله، عمر رضا - نويسنده:جندی، محمد سلیم

تعداد صفحات : 3جلد در دو مجلد

موضوعات مرتبط : سوریه - تاریخ - معره النعمان (سوریه) - تاریخ

کتاب "تاریخ معرة النعمان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان