أدب الکتاب

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العلمیة

سایر نویسندگان : محقق:آلوسی، محمود شکری - نويسنده:صولی، محمد بن یحیی - مصحح:اثری، محمد بهجه

تعداد صفحات : 272 ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - فن نگارش - شعر عربی - مجموعه‌ها - صولی، محمد بن یحیی، - 335؟ق. - سرگذشت نامه - نثر عربی - مجموعه‌ها - نویسندگی

کتاب "أدب الکتاب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان