ایران در دوره سلطنت قاجار: قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم

زبان : فارسی

ناشر : بهزاد

سایر نویسندگان : نويسنده:شمیم، علی اصغر

تعداد صفحات : 656ص.

موضوعات مرتبط : ایران - اوضاع اجتماعی - قرن 13ق. - ایران - اوضاع اجتماعی - قرن 14 - ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق.

کتاب "ایران در دوره سلطنت قاجار: قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست