آثار اسلامی مکه و مدینه

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:جعفریان، رسول

تعداد صفحات : 400ص.

موضوعات مرتبط : زیارتگاه‏های اسلامی - عربستان سعودی - مدینه - زیارتگاههای اسلامی - عربستان سعودی - مکه - مدینه - آثار تاریخی - مدینه - تاریخ - مکه - آثار تاریخی - مکه - تاریخ

کتاب "آثار اسلامی مکه و مدینه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان