ایران در جنگ بزرگ 1918 ـ 1914

زبان : فارسی

ناشر : بانک ملی ایران (چاپخانه)

سایر نویسندگان : نويسنده:سپهر، احمد علی

تعداد صفحات : 517ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - جنگ جهانی اول، 1914 - 1918م. - ایران

کتاب "ایران در جنگ بزرگ 1918 ـ 1914" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست