خاطرات ممتحن الدوله (زندگی نامه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی)

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : زير نظر:افشار، ایرج - نويسنده:ممتحن الدوله، مهدی بن رضاقلی - به کوشش:خانشقاقی، حسینقلی

تعداد صفحات : 332ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - ممتحن الدوله، مهدی بن رضا قلی، ۱۲۶۳ - ۱۳۲۷ق. - خاطرات

کتاب "خاطرات ممتحن الدوله (زندگی نامه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست