کلیات عبید زاکانی

زبان : فارسی

ناشر : پیک فرهنگ

سایر نویسندگان : نويسنده:عبید زاکانی، عبید الله

تعداد صفحات : 375ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 8ق.