تاریخ تشیع

زبان : فارسی

ناشر : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)، مرکز انتشارات

سایر نویسندگان : نويسنده:محرمی، غلامحسن

تعداد صفحات : 280ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - شیعه - تاریخ