خلاصة الحکمة

زبان : فارسی

ناشر : اسماعيليان

سایر نویسندگان : نويسنده:عقیلی علوی شیرازی، محمدحسین بن محمدهادی - محقق و مصحح:ناظم، اسماعیل - سفارش‌دهنده:موسسه مطالعات تاریخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی سنتی - متون قدیمی تا قرن 14 - گیاهان دارویی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "خلاصة الحکمة " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان