سر الخلیقة و صنعة الطبیعة موسوم به کتاب العلل

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:بلینوس الحکیم - مترجم:نابلسی، ساجیوس

تعداد صفحات : 797ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی - متون قدیمی تا قرن 14 - علوم طبیعی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "سر الخلیقة و صنعة الطبیعة موسوم به کتاب العلل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان