تشریح الأبدان

زبان : فارسی

ناشر : مجمع ذخائر اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌الیاس شیرازی، منصور بن محمد - مقدمه نويس:بیگ‌باباپور، یوسف - حاشيه نويس:بیگ‌باباپور، یوسف

تعداد صفحات : 226ص.

موضوعات مرتبط : کالبد شناسی انسان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "تشریح الأبدان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

تخفیف  25 %  100,000    75,000 تومان