تقاسیم العلل (کتاب التقسیم و التشجیر)

زبان : عربی

ناشر : معهد التراث العلمي العربي، منشورات جامعة حلب

سایر نویسندگان : نويسنده:رازی، محمد بن زکریا‏ - مترجم و محقق:حمامی، صبحی محمود

تعداد صفحات : 915، Eص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی

کتاب "تقاسیم العلل (کتاب التقسیم و التشجیر)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان