قاموس الطب العربي

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:اسماعیل، علی سعید - مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی

تعداد صفحات : 240ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - گیاهان دارویی

کتاب "قاموس الطب العربي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان