گیا (راهنمای گیاهی)

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:گل‌گلاب، حسین - مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی

تعداد صفحات : 414ص.

موضوعات مرتبط : گیاه شناسی - واژه نامه‎ها - انگلیسی - گیاه شناسی - واژه نامه‎ها - فارسی - گیاهان دارویی - واژه نامه‌ها - انگلیسی - گیاهان دارویی - واژه نامه‌ها - فارسی

کتاب "گیا (راهنمای گیاهی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان