تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:حکیم نیر واسطی - مقدمهنويس:اصفهانی، محمدمهدی

تعداد صفحات : سی و دو، 199ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی - پاکستان - تاریخ - پزشکی اسلامی - تاریخ - پزشکی ایرانی - تاریخ

کتاب "تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان