شش رساله طبی از بقراط، جالینوس، حنین و رازی

زبان : عربی، انگلیسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:جمعی از نویسندگان

تعداد صفحات : 518ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی یونانی و رومی

کتاب "شش رساله طبی از بقراط، جالینوس، حنین و رازی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان