رساله بیخ چینی

زبان : فارسی، انگلیسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:عمادالدین شیرازی، محمود بن مسعود - مقدمه نويس:عبدالباری، ارشد حسین

تعداد صفحات : 1ج. بدون شماره گذاری

موضوعات مرتبط : بیخ چینی - مصارف درمانی - گیاهان دارویی - چین

کتاب "رساله بیخ چینی " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان