أدب الطبیب

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:رهاوی، اسحق بن علی - مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - مصحح:سامرائی، کمال - مصحح:علی، داود سلمان

تعداد صفحات : 220ص.

موضوعات مرتبط : پزشک و بیمار - پزشکی - نسخه‎ها و دستور العمل‏ها - پزشکی سنتی - تشخیص

کتاب "أدب الطبیب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

تخفیف  25 %  100,000    75,000 تومان