کتاب تشریح بدن الإنسان

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:ابوسهل مسیحی، عیسی بن یحیی - مصحح:طعمه، سلمان هادی

تعداد صفحات : 151ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - کالبد شناسی انسان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "کتاب تشریح بدن الإنسان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان