تاريخ النبات عند العرب (عیسی بک)

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:عیسی بک، احمد

تعداد صفحات : 126ص.

موضوعات مرتبط : پزشکان اسلامی - سرگذشت نامه - دارو شناسان - کشورهای اسلامی - گیاه شناسان - کشورهای اسلامی

کتاب "تاريخ النبات عند العرب (عیسی بک)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان