النبض جالینوس

زبان : فارسی، عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مترجم:حنین بن اسحاق - نويسنده:ابن‌سینا، حسین بن عبدالله - نويسنده:جالینوس - مصحح:مشکوه، محمد - محقق:سالم، محمد سلیم

تعداد صفحات : شماره گذاری گوناگون

موضوعات مرتبط : پزشکی باستانی - رگ‏ها - متون قدیمی تا قرن 14 - نبض - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "النبض جالینوس" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

تخفیف  25 %  100,000    75,000 تومان