برء الساعة (بهبود آنی)

زبان : فارسی

ناشر : علي آقا شيرازي

سایر نویسندگان : نويسنده:رازی، محمد بن زکریا‏ - مترجم:طیب تنکابنی، احمد

تعداد صفحات : 80ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "برء الساعة (بهبود آنی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان