إرشاد الزراعة

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو نصری هروی، قاسم بن یوسف - گردآورنده:مشیری، محمد

تعداد صفحات : شش، [327]ص.

موضوعات مرتبط : باغبانی - ایران - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 10ق. - کشاورزی - ایران - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "إرشاد الزراعة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان