جالینوس الصناعة الصغیرة

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : مترجم:حنین بن اسحاق - نويسنده:جالینوس - محقق:سالم، محمد سلیم

تعداد صفحات : س، [223]ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "جالینوس الصناعة الصغیرة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان