حامل المتن جامع الشرحین

زبان : عربی

ناشر : [بی نا]

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌سینا، حسین بن عبدالله - شارح:شمس‌الدین آملی، محمد بن محمود - حاشيه نويس:جیلانی، علی

تعداد صفحات : 540ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی ایرانی

کتاب "حامل المتن جامع الشرحین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان