الأغذیة و الأدویة

زبان : عربی

ناشر : موسسة عزالدين

سایر نویسندگان : نويسنده:اسراییلی، اسحاق بن سلیمان - محقق:صباح، محمد

تعداد صفحات : 643ص.

موضوعات مرتبط : گیاهان دارویی - متون قدیمی تا قرن 14 - مواد غذایی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "الأغذیة و الأدویة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان