معالجات عقیلی

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:عقیلی علوی شیرازی، محمدحسین بن محمدهادی

تعداد صفحات : 1339

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی سنتی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "معالجات عقیلی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

تخفیف  25 %  100,000    75,000 تومان