طبقات الأطباء و الحکماء

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌جلجل، سلیمان بن حسان - مترجم:امام، محمد کاظم

تعداد صفحات : بیست و چهار، 271ص.

موضوعات مرتبط : پزشکان

کتاب "طبقات الأطباء و الحکماء" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان